Breuss Masaj

Çok özel bir omurga masajıdır.1988 senesinde 89 yaşında olan Rudolf Breuss’ tan öğrendiği “intervertebral disk masajı” nın Dorn Method ile çok iyi bir uyum içinde yapıldığını fark eden Harold Fleig tarafından geliştirilmiştir. Sadece sırt bölgesine uygulanır.

Uygulanan baskı tekniği ile ağrıyı dindiren, sırt kaslarını gevşeten ve omurganın hareket yeteneğini arttırıp, kan dolaşımını arttıran bir masajdır. Intervertebral Diskler’ de yırtık değil, dejenerasyon olduğu ve bunun kendisini yenilemesinin (rejenerasyon) mümkün olduğu temeli ile hareket edilmektedir. Sızma zeytinyağı kullanılarak, sırt bölgesi nazikçe zarar vermeden gerilir, omurlar üzerinde germeler yapılır, omur ve disklerin beslenmesi işe tekrar tüm vücutta enerji akışı sağlanır. Özellikle Dorn Terapi uygulandıktan sonra tavsiye edilen 20 dakikalık Breuss masaj kişiye ilave katkı sağlamaktadır.

Birinci Adım: “Agrı Testi”

Masaja başlamadan önce sacrum bel omurları üzerinde parmak ile palpasyon yapılmalı ve ağrı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Ikinci Adım: “Kuru Olarak Omurganın Gerdirilmesi”

Çok az bir yağ kullanarak sacrumdan kuyruk sokumuna, sonra lumbar bölgeden kuyruk sokumuna, sırt omurlarından kuyruk sokumuna, en sonunda cervical7 omurdan kuyruk sokumuna kadar sağ el(sağlak terapist için) aşağıda, sol el onu üstten destekler şekilde omurga üzerinden aşağıya doğru baskı ile kaydırılacaktır. El öncelikle dikey ardından yatay olarak kullanılacaktır. Bu hareket en az 10' ar kere yapılmalıdır. Kuyruk sokumuna varıldığında el hafifçe uçarcasına yukarıya doğru hareket ettirilerek bitirilecektir:

Üçüncü Adım: “Yaglı Olarak Omurganın El Ayası ile Gerdirilmesi”

Omurgayı el ayası ile gerdirirken omurga, optimal rahatlamaya kavuşmaktadır. Omurlar arası disklerin faydalanacağı şekilde kanteron yağının emilmesi sağlanacaktır. Bel omurlarının üst kısmında iki elimizde yan yana ayası tavana doğru bakarken, eller iç kısma çevirilecek ve karşılıklı olarak gerdirilirken bir elimiz boyun bölgesine, diğer elimiz ise sacrumdan kuyruk sokumuna doğru hareket edecektir.

Dördüncü Adım: “Omurganın Hizalanması”

Öncelikli olarak ikinci ve üçüncü adımlar tekraren yapılacaktır. Ardından C7 den başlamak üzere sacruma kadar omurga sağ elin işaret ve orta parmağı arasında kalacak şekilde baskı uygulayarak el aşağıya doğru kaydırılacaktır. Sol el sağ el parmaklarını yönlendirici olacak şekilde üst önde bulunacaktır.

Beşinci Adım: “Kalp Sekli ile Omurganın Tekrar Hizalanması”

Sacrum bölgesinden kenarlardan başlayarak el kalp şekli çizecek şekilde en yukarıya C7 ye kadar getirilecek, omurganın iki tarafından her iki elin parmakları baskı yapacak şekilde aşağıya kadar kaydırılacaktır. Terapist müşterinin kalçasına yakın pozisyonlandığı taktirde çalışması daha kolay olacaktır.

Altıncı Adım: “Japon Kagıdı (Ipek Kagıt) Uygulanması”

Omurga boyunca kantaron yağı dökülecek ve yaklaşık 20 cm ‘ e 60 cm uzunluğunda ipek kağıt(pelür kağıdı) omurga üzerine yerleştirilecektir. Ardından yine boyun bölgesinden aşağıya sacrum bölgesine kadar inen şekilde her iki elde birbiri ardına sanki yüzercesine yüzeyi süpürürcesine yukarıdan aşağıya hareket edecek, oluşan fazla enerjinin alımı sağlanacaktır.

Yedinci Adım: “Havlunun Uygulanması”

Kağıt üzerinden yaklaşık 1 dakika boyunca el hareketinin tamamlanmasının ardından sırta, kağıt çıkartılmadan temiz bir havlu yerleştirilecektir. Sağ elini kullanan terapistler müşterinin sol tarafına geçecektir. Sol elini kullanan terapist ise zaten solda bulunmaktadır. Ardından her iki baş parmak arasında yaklaşık 1 parmaklık mesafe kalırcasına eller birbirine değmeden sacrumdan itibaren yan yana(sağ el aşağıda-sacruma yakın kalacak şekilde) duracaktır. Yaklaşık 1 dakika boyunca bu pozisyonda baskı uyguladıktan sonra eller yine birbirine değmeden yukarıya doğru kaydırılacak, yine 1 dakikalık baskı sonrasında cervical kısımda sol el, sacrumda ise sağ el parmakları ayakları gösterir şekilde baskı uygulayarak evrenden şifa enerjisinin masaj yaptıran kişi için gelmesi istenecektir.

Dorn Method

Bel ve boyun ağrılarını geçirmenin yepyeni bir yöntemi bulundu. “Chiropractic” ya da “Osteopathy” ‘ ye nazaran daha nazikçe ve mşterinin dinamik hareketleri ile yapılan, gerçek bir “kendi-kendine yardım methodu” olarak adlnadıracağımız “Dorn Terapi” ile omur ve eklemlerdeki hizalama-sıralanma düzenlenir. Bu vesile ile sinirler rahatlar. Vücuttaki kan dolaşımı kesintisiz sağlanır. Kan dolaşımının sağlanması ile hücreler beslenir, vücudun kendini yenileme süreci başlar ve ağrılar yok olduğu gibi ilgili organlarda “re-jenerasyon” başlar.

Dorn Terapi her zaman eşit olmayan bacak boyunun eşitlenmesi ile başlar. Zira binanın temeli olarak kabul edeceğimiz bacak boylarının birbiri ile eş olmaması, maalesef binanın kendini temsil eden kalça ve omurganın olması gereken hizasında olmamasına neden olmaktadır.

Kişinin kendi dinamik hareketleri ve Dorn Terapistinin uyguladığı baskı ile önce bacak boyu eşitlenir, leğen kemiği ve sacrum paralelliği (oblique pelvis düzeltimi) sağlanır ve omurga üzerinde omurların hizalanma çalışmaları başlar. Ardından köprücük kemiği, boyun omurları ve en son da kafa kemikleri ile çalışılır. Vücuttaki tüm eklem ve kemikler olması gereken pozisyonlarına getirilir.

“Clavicula” (köprücük kemiği) ve “Mandibula” (alt çene kemiği) kaymalarından kaynaklı olarak ise başta “Atlas” (birinci boyun omuru C1) olmak üzere boyun omurlarında kayma oluşur. Burada en sık rastlanan problem boyundaki kasların aşırı gerilmesi ile oluşan aks düzleşmesidir. Normalde “C” harfi şeklinde olan boyun düz bir çizgi şeklini alır. Boyun düzleşince beyine giden dört vertebral arterlerinden ikisi gerilir ve beyine yeterince kan gitmemeye başlar.

Kişide migren, baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, bulantı, yüksek tansiyon, kronik yorgunluk, düzensiz kan dolaşımından kaynaklı tek taraflı yüz felci, sinüs şikayetleri, ağır işitme, kulak ağrısı ya da çınlaması olabilir. “C3” omuruna kadar inen sıkıntılarda ise; akne, sivilce, diş ağrısı, kanayan diş etleri veya “Neuralgia” (sinirsel ağrı) ile karşılaşmak mümkündür.

Yüz kemiklerinin tekrar hizalanması durumunda deviasyon ve sinüs şikayetleri ile uykuda diş sıkma ve diş gıcırdatma problemlerinin minimuma indiği gözlemlenmiştir.

Bel ve boyun fıtığı, siyatik, menisküs, diz protezi, karpal tünel sendromu, migren, kulak çınlaması, kronik yorgunluk gibi problemlerde ameliyata gerek kalmadan başarı ile uygulanan Dorn Method özellikle bel ve boyun ağrılarında Almanya’ da en çok kullanılan Terapi halini almıştır. Yine Almanya’ da birçok sağlık sigortası şirketi tarafından ödeme kapsamındadır.

Omuzunu hiç kaldıramayan ya da arkaya götüremeyen birinin daha ilk seans sonunda başarı ile bu hareketleri yapmasını görmek hiç şaşırtıcı değil, aksine yöntemin vermesi gereken sonuç olarak görebilirsiniz. “MS” hastalarında, otistik çocuklarda ise düzenli yapımı durumunda ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. İki büklüm olmuş ve ağrılı bir şekilde gelip, dimdik, ağrısız ve en önemlisi mutlu bir şekilde ayrılmak, Dorn Terapi ile neredeyse çok normaldir. Üstelik hiçbir ilaç ve operasyona gerek kalmadan! Basit egzersizlerle uzun süreli başarı garantisi Dorn Method tarafından geliştirilmiştir. Terapi esnasında size öğretilen egzersiz ve duruş şekillerine sadık kaldığınız, kendi sorumluluklarınıza evet dediğiniz anda ağrılarınıza sürekli olarak “Hoşça kal!” demiş olursunuz.